Trans in beeld biedt tips, informatie en uitwisselingsmogelijkheden voor mediamakers en trans personen.

Ben je mediamaker? Hier vind je de laatste cijfers, onderzoeken en rapporten over trans onderwerpen.

Krijg je als trans persoon te maken met media? Dan vind je hier tips om je mediavaardigheid te vergroten.


Waarom een website over transgender en media?

Omdat betrekkelijk weinig mensen in hun directe omgeving transgender personen bewust kennen, verloopt de beeldvorming voor de meesten via de media; en media spelen ook een rol voor trans personen bij de ontdekking van hun transgender- zijn. Mediamakers kunnen dus een belangrijke bondgenoot zijn bij de emancipatie van transgender personen, onder andere door evenwichtige en respectvolle terminologie en door diversiteit in personen en thematiek.

De directe effecten van mediaberichtgeving op de levens van trans personen blijkt uit een vooronderzoek van Transgender Netwerk Nederland (TNN). Meer dan de helft van de 64 respondenten gaf aan dat positieve berichtgeving hen sterkt in het gevoel dat ze in Nederland open kunnen zijn over hun genderidentiteit; maar negatieve berichtgeving leidt tot gevoelens van boosheid en angst. Bovendien leidt negatieve berichtgeving tot negatieve reacties uit de directe omgeving (31% van de respondenten), op het werk (22%) en van dienstverleners (19%), en tot familieproblemen (11%) en geweld (8%).

Wat is er nodig, en hoe weten we dat?

Niet zozeer de frequentie maar de inhoud van mediarepresentaties moet veranderen. TNN oefent sinds haar oprichting in 2008 invloed uit op mediaberichtgeving door persvoorlichting, laagdrempelige online informatie en een mediawegwijzer-brochure. Met Trans in beeld wil TNN structureel bruggen slaan tussen mediamakers en transgender personen en het emancipatoire potentieel van de berichtgeving vergroten.

In 2017 organiseerden TNN, T-Image, Atria en de Universiteit Leiden een tweedaagse internationale expertmeeting in Amsterdam. Hier lieten verschillende organisaties zien hoe ze de representatie van trans mensen in de media verbeteren. De Gay & Lesbian Alliance Against Defamation uit de Verenigde Staten en All About Trans uit het Verenigd Koninkrijk vertelden over trainingen en informatievoorziening aan trans personen en journalisten, en hoe ze deze twee groepen samenbrengen.

Invloed én regie

Hieruit kwam ook naar voren dat trans personen die in Nederland hun verhaal met mediamakers delen vaak onvoldoende regie hebben en niet zijn voorbereid op de effecten van media-aandacht, zoals reacties op social media en het feit dat je verhaal in de toekomst weer kan opduiken (bijvoorbeeld bij sollicitaties).

In vervolg op de expertmeeting onderzocht Atria welke behoeftes er zijn bij journalisten, redacties en trans personen om de berichtgeving over transthematiek te verbeteren. Uit interviews met zowel mediamakers als trans personen bleek dat mediamakers een gebrek aan kennis over transgenderthematiek ervaren en niet weten wie te benaderen, wat leidt tot onzekerheid en angst om fouten te maken. Zo stelde een journalist: “Ik ken zelf geen trans personen. Ik zou er graag heel respectvol en correct over willen schrijven, maar ik ben bang om fouten te maken”.

Handvatten

Met de website Trans in beeld willen we onzekerheid bij zowel mediamakers als trans personen wegnemen en mensen de handvatten te geven om helder én respectvol over transgender onderwerpen te praten.